Làm thế nào để đăng xuất tài khoản?

Bước 1

Nhấn vào mục “Parents”.
Hướng dẫn sử dụng Lingokids
Sau đó, nhập năm sinh của cha mẹ. Ví dụ: 1991.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4

Bước 2

Chọn mục “Profile”.
Sau đó, nhấp vào nút “Log out” để đăng xuất tài khoản.
Shopping Cart