Category: Khởi đầu cùng Lingokids

Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tắt nhạc nền trong Lingokids

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để tắt tiếng nhạc nền: – Trong Khu vực dành cho cha mẹ, đi tới ” Hồ

Hướng dẫn sử dụng Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Chào mừng bạn đến với Lingokids!

Lingokids hoạt động như thế nào? Lingokids rất đơn giản. Trẻ em vừa học vừa chơi. Ứng dụng sẽ thích ứng với trình độ của

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tải ứng dụng Lingokids!

Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store  hoặc trên Google Play. Bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm “Lingokids” trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Hồ sơ của bé trong Lingokids

Tôi có thể tạo bao nhiêu hồ sơ? Với Lingokids Unlimited, bạn có thể tạo tối đa 4 hồ sơ trẻ em mà không phải trả

Category: Khởi đầu cùng Lingokids

Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tắt nhạc nền trong Lingokids

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để tắt tiếng nhạc nền: – Trong Khu vực dành cho cha mẹ, đi tới ” Hồ

Hướng dẫn sử dụng Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Chào mừng bạn đến với Lingokids!

Lingokids hoạt động như thế nào? Lingokids rất đơn giản. Trẻ em vừa học vừa chơi. Ứng dụng sẽ thích ứng với trình độ của

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tải ứng dụng Lingokids!

Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store  hoặc trên Google Play. Bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm “Lingokids” trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids
Khởi đầu cùng Lingokids

Hồ sơ của bé trong Lingokids

Tôi có thể tạo bao nhiêu hồ sơ? Với Lingokids Unlimited, bạn có thể tạo tối đa 4 hồ sơ trẻ em mà không phải trả

Shopping Cart