Author: Khiem thanh

blog

Thông tin vận chuyển​

1. Phí vận chuyển Toàn bộ sản phẩm của Lingokids Agency in Vietnam được Miễn Phí vận chuyển trên toàn Việt nam. Không thu thêm bất kỳ phụ

blog

Thông tin thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp Hình thức thanh toán trực tiếp tại địa chỉ được áp dụng đối với khách hàng mua/nhận sản phẩm tại

Đăng ký và Thanh toán

Thay đổi gói thanh toán – iOS

Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn thay đổi gói thanh toán của mình thông qua App Store. Đi tới Settings(Cài đặt) và nhấn vào thông tin tài khoản của

Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – App Store

Tôi đã đăng ký thông qua App Store Nếu bạn đã đăng ký qua App Store (iTunes), xin lưu ý rằng chúng tôi không thể

Cơ bản] Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play | Tinh tế
Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – Google Play

Tôi đã đăng ký với Google Play Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động hủy đăng ký. Nếu bạn

Author: Khiem thanh

blog

Thông tin vận chuyển​

1. Phí vận chuyển Toàn bộ sản phẩm của Lingokids Agency in Vietnam được Miễn Phí vận chuyển trên toàn Việt nam. Không thu thêm bất kỳ phụ

blog

Thông tin thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp Hình thức thanh toán trực tiếp tại địa chỉ được áp dụng đối với khách hàng mua/nhận sản phẩm tại

Đăng ký và Thanh toán

Thay đổi gói thanh toán – iOS

Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn thay đổi gói thanh toán của mình thông qua App Store. Đi tới Settings(Cài đặt) và nhấn vào thông tin tài khoản của

Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – App Store

Tôi đã đăng ký thông qua App Store Nếu bạn đã đăng ký qua App Store (iTunes), xin lưu ý rằng chúng tôi không thể

Cơ bản] Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play | Tinh tế
Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – Google Play

Tôi đã đăng ký với Google Play Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động hủy đăng ký. Nếu bạn

Shopping Cart